ENIMATION little elephant, 4. mednarodni festival otroškega in mladinskega animiranega filma, se bo letos odvijal med 24. in 26. oktobrom. Izbrane animacije otroške in mladinske produkcije bodo ponovno polnile prostor kina Udarnik v centru mesta Maribor.

Na festivalski razpis se je odzvalo 146 kratkih filmov iz 32 držav, kar je selekcijo zelo otežilo, vendar smo morali izbrati. Tokrat se bo predstavljalo 51 filmov, zbranih v tri starostne kategorije: MINI, MIDI in MAXI. Izmed vseh bo tričlanska mednarodna žirija v sestavi Maje Škorjanc (SLO), Diane Nenadić (HR) in Dejana Paske (SLO) izbrala po en najboljši film iz vsake kategorije ter glavnega zmagovalca ENIMATION little elephant, ki prejme glavno nagrado.

Nagrado za najboljši otroški in mladinski animirani film, v vrednosti 150 EUR, podarjata Ustanova Fundacija Sonda in Kibla organizaciji zmagovalnega filma oziroma posamezniku, če je film nastal v neodvisni produkciji.

PROGRAM ENIMATION little elephant 2014:

Kino Udarnik, Maribor

PETEK, 24. 10. 2014

10.00 Best of ENIMATION little elephant 2011–2013

12.00–15.00 Animirani film v šoli: Seminar za učitelje/Animation in education: Seminar for teachers (GT22)

17.00 Maček Muri z avtorji/Muri the Cat with the authors

20.00 Snemamo! Otroška in mladinska filmska produkcija/Film it! Children and youth film production

SOBOTA, 25. 10. 2014

10.00 ENIMATION little elephant: MINI

12.00–15.00 Animirani film v šoli: Seminar za učitelje/Animation in education: Seminar for teachers (GT22)

16.00 ENIMATION little elephant: MIDI

18.00 ENIMATION little elephant: MAXI

20.00 Celovečerni film: Ko letijo vrane, predfilm: Kikido/Feature animated film: The day of the crows, opening film: Kikido*

NEDELJA, 26. 10. 2014

16.00 Pika in Packa packata + delavnica/Spot and Splodge + workshop*

18.00 Zaključek festivala s podelitvijo nagrad/Award ceremony

* Vstopnina/Entry fee

Programski katalog festivala – spletna različica

Producent: Društvo za razvoj filmske kulture

Financerji, donatorji in partnerji: Mestna občina Maribor, JSKD, Fundacija Sonda, GT22, Kibla, Zavod Udarnik, Zavod Aplikata, Filozofska fakulteta Univerze v MariboruENIMATION little elephant – the 4th International Children and Youth Animated Film Festival – will be taking place between October 24th and 26th, 2014. The selection of animations produced by children and youth will again be filling up the Cinema Udarnik space in the centre of Maribor.

This year our festival open call received 146 short films from 32 countries, which made the selection very difficult – but in the end, we had to make it. This year, 51 films will be presented. They are divided in three categories, according to the age of creators: MINI, MIDI, and MAXI. The international jury – consisting of Maja Škorjanc (SLO), Diana Nenadić (HR), and Dejan Paska (SLO) – will select one best film in each category, and the overall winner of ENIMATION little elephant that will receive the main award.

Foundation Sonda and Kibla will present the 150 EUR prize for the best children and youth animated film to the organization behind the winning film, or the individual if the film was independently produced.

PROGRAMME: ENIMATION little elephant 2014

FRIDAY, October 24th, 2014

10:00 Best of ENIMATION little elephant 2011-2013

12:00-15:00 Animation in education: Seminar for teachers (GT22)

17:00 Muri the Cat with the authors

20:00 Film it! Children and youth film production

SATURDAY, October 25th, 2014

10:00 ENIMATION little elephant: MINI

12:00-15:00 Animation in education: Seminar for teachers (GT22)

16:00 ENIMATION little elephant: MIDI

18:00 ENIMATION little elephant: MAXI

20:00 Feature animated film: The day of the crows, opening film: Kikido*

SUNDAY, October 26th, 2014

16:00 Spot and Splodge + workshop*

18:00 Award ceremony

* Vstopnina/ Entry fee

Festival programme catalog – online version

Producer: Association for Film Culture Development

Financiers, donators, and partners: Maribor municipality, JSKD, Foundation Sonda, GT22, Kibla, Udarnik institute, Aplikata institute, Faculty of Arts Maribor

Comments

comments