education
in animation
O nas
  

ENIMATION je mednarodna platforma na področju vzgoje in izobraževanja v animiranem filmu, ki skozi 4 module, Enimation school, Enimation little elephant, Enimation seminar, Enimation expert, združuje otroke, mlade, starše, mentorje, pedagoge in ostale ljubitelje animiranega filma.

4 projektni moduli:

ENIMATION school – šola animiranega filma za otroke in mlade

Namen modula je omogočiti mladim spoznavanje področja in ustvarjanje v animiranem filmu, spodbujanje njihove kreativnosti ter njihovo povezovanje z domačimi in tujimi somišljeniki.

ENIMATION little elephant – Mali Slon, tekmovalni program animiranega filma otrok in mladih

Predstavitev otroških in mladinskih animiranih filmov z namenom osveščanja publike po eni strani ter spodbujanja otroškega/mladinskega filmskega izraza po drugi. Izmenjave izkušenj in idej, mreženje mladih. Mednarodni tekmovalni program Mali Slon se odvija v Mariboru od leta 2010. Vsako leto prispele filme otroške in mladinske produkcije oceni mednarodna žirija ter izbere in nagradi najboljše.

ENIMATION seminar – izobraževanje odraslih, mentorjev, pedagogov, študentov v animiranem filmu

Namen modula je predstaviti ustvarjalno moč animiranega filma ter spodbujati učitelje, mentorje, pedagoge, študente, da se spoznajo s tem področjem in ga lažje uporabijo v v svojem poklicnem vsakdanu.

ENIMATION expert – stičišče strokovnjakov na področju vzgoje in izobraževanja v animiranem filmu

Modul bo postal medij do različne literature, video predavanj, strokovnih člankov z dotičnega področja.

 

Društvo za razvoj filmske kulture od ustanovitve (2004) deluje v prepričanju, da v Mariboru in okolici primanjkuje filmskih dogodkov in prostorov, kjer bi se o filmu pogovarjali in izobraževali. Aktivnosti društva so bile v začetku usmerjene predvsem v organizacijo filmskih projekcij in pogovorov (Kino Klub, Filmozofski večeri, Petki v mestnem kinu …), v zadnjih letih pa so aktivnosti širše in vse bolj razvojno in mednarodno naravnane.

Fokus društva se je namreč izrazito premaknil v polje filmskega izobraževanja za otroke in mlade: organizirali smo številne delavnice animiranega filma, Festival Animateka v Mariboru, program Mali Slon, Mednarodni simpozij o vzgoji in izobraževanju v animiranem filmu …

V letu 2013 je društvo organiziralo mednarodni mladinski fotografski projekt European Photo Youth Capital in s tem odprlo prostor tudi mladim ljubiteljem (predvsem klasične) fotografije. V istem letu se je na iniciativo društva vzpostavila mednarodna platforma ENIMATION, ki povezuje ustvarjalski, ekspertni in prikazovalski aspekt filmskega izobraževanja skozi animacijo.

Enimation rocks
Enimation je mednarodna platforma na področju vzgoje in izobraževanja v animiranem filmu, ki skozi 4 module, Enimation school, Enimation little elephant, Enimation seminar, Enimation expert, združuje otroke, mlade, starše, mentorje, pedagoge in ostale ljubitelje animiranega filma.
Naroči knjigo